کفشک اروپایی: Platichthys flesus

114
ماهی کفشک اروپایی (Platichthys flesus) از ماهیان غیربومی و وارداتی دریای خزر است که در سال‌های 1903 و 1924 توسط همسایه شمالی وارد دریای خزر شده و در سواحل ایران نیز ندرتا دیده می‌شود. با وجود ارزش جهانی این ماهی، بدلیل غیربومی بودن باید تاثیر آن روی ماهیان بومی مشخص گردد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Platichthys-flesus.html
pixel