واعظی: ارزیابی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای مردم ملموس باشد

10
واعظی: ارزیابی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای مردم ملموس باشد
1 سال پیش
#
آقازاده - قسمت 12
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 12
pixel