فیلم کوتاه حمایت از حیوانات

692

موضوع: فیلم کوتاه حمایت از حیوانات به اسم "من..." | فینالیست پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه LAMPA روسیه | این فیلم کوتاه با موضوع حمایت از حیوانات از طرف سازمان ملل متحد مورد تقدیر واقع شده است. | این فیلم کوتاه ساخته مهدی کامرانی راد عضو رسمی مجمع فعالان زیست محیطی کشور است. | سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران: WWW.EAFWORLD.COM