سوره عبس آیات 11تا20 دوبار تکرار همراه با ترجمه کودکانه و یک قرار قرآنی

342
ریحانه 11 دنبال‌ کننده

طاهره سادات شمسیان (مربی قران)

ریحانه 11 دنبال کننده
pixel