آشنایی برخی خطاها در فرمول نویسی در نرم افزار Excel

62
سکانس 14- آشنایی برخی خطاها در فرمول نویسی کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب مطالب بیان شده آشنایی با برخی خطاها در فرمول‌نویسی خطای REF خطای NUM
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel