کیم جونگ اون چگونه این مرسدس ۵۰۰ هزار دلاری را به چنگ آورده؟

222
کیم جونگ اون چگونه این مرسدس ۵۰۰ هزار دلاری را به چنگ آورده؟
انتخاب TV 3.9 هزار دنبال کننده
pixel