جمع بندی شیمی چهارم وکنکور

3,980
برای مشاهده کامل این فیلم آموزشی به لینک مستقیم https://goo.gl/CNSAHM مراجعه کنید- با تدریس استاد مهدی صالحی راد در گروه آموزشی پــرواز-برسی تمامی مباحث شیمی سال چهارم با روش نکته و تست-حل سوالات ﮐﻨﮑﻮر۹۳داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر+ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ وﯾﮋه ﻓﺼﻞ اﺳﯿﺪ و ﺑﺎز .-شما میتوانید برای تهیه کامل این مجموعه آموزشی به وب سایت WWW.PARVAZ99.IRمراجعه نمائید.
pixel