مانور نظامی ناوگان آمریکا به رهبری ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن

1,980

مانور نظامی ناوگان آمریکا به رهبری ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در جنوب خلیج فارس در این مانور نیروی ویژه آبی خاکی ARG نیز ایفای نقش کردند.

درنگ
درنگ 753 دنبال کننده