تیزر تبلیغاتی چری تیگو۸

182

چری تیگو۸ خدرو جدید چری که با چهره جدید در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد،احتمالا در آینده نزدیک در ایران نیز رونمایی شود.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…