WWW.UFM.IR خاموت زن 3 بعدی ابتکاری نو از UFM

931
931 بازدید
اشتراک گذاری
طراحی وساخت مکانیزمهای پیچیده هنر ماست کپی کار عقیم است (مدیر گروه ماشین سازی UFM ) اولین و تنها تولید کننده ماشین آلات تمام اتوماتیک خاموت زن به صورت حرفه ای در خاور میانه با سابقه تحویل بیش از 100 دستگاه اتوماتیک در داخل کشور با نام تجاری UFM مدیر ارشد فروش فروتن : 09140744414
pixel