درمان کمردرد و پادرد با عمل بسته

866
کمردرد در این آقا باعث درد پا در ایشان شده است که حتی دیگر توان راه رفتن نیز نداشته اند. در ادامه می بینید که چگونه با عمل بسته لیزری، با کمترین درد و دوره نقاهت بهبودی حاصل شده است.
pixel