ثانیه های کوتاه ازضبط استودیوی " کتاب زندگی" گروه همخوانی آل یاسین

42

نزدیک شدیم به ماه مهمانی خدا..و گروه همخوانی آل یاسین هم قطعه ای زیبا در خصوص قرآن کریم رو ضبط استودیویی کرده که به زندگی رونمایی خواهد شد... هماهنگی اجرا : 09199657194 - 09363700855