ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

u_7753143

1 ماه پیش
لطفا هشتگ سوزش مشارکت بالا را در همه جا منتشر کنید! الان معاندان داخلی و خارجی بحث مشارکت بالا را بهانه و دست آویز قرار می دهند و تازه طلبکار هم هستند! خواهش میکنم در این باره روشنگری کنید!

u_7753143

1 ماه پیش
لطفا هشتگ سوزش مشارکت بالا را در همه جا منتشر کنید!
pixel