ما لعن رو شروع کردیم یا شما ؟!؟!؟!؟ / حجت الاسلام سید احمد دارستانی

666
اولین کسی که لعن را شروع کرد چه کسی بود؟
pixel