نماهنگ آذری ندای آزادی رسید_به مناسبت سالروز بازگشت امام خمینی(ره) به وطن

457

نماهنگ، آذری ندای آزادی رسید_به مناسبت سالروز ورود امام خمینی(ره) به وطن تهیه شده توسط صدا و سیمار مرکز زنجان پخش شده از سمای مرکز همدان