قصر حبابی،قسمت هشتم باورهای منطقی و غیر منطقی در ازدواج

66
همسر خوب باید نیازهای همسرش را ارضاء کرده و اسباب سعادت و خشنودی او را فراهم کند! آیا این باور درست است؟ قصر حبابی، باورهای منطقی و غیر منطقی در ازدواج سید مهدی طباطبایی فر مدرس و مشاور خانواده برای تهیه دوره و ارتباط با ما نامتان را به شماره ۰۹۳۶۲۱۵۹۰۹۵ پیامک کنید، تا شماره بخش های مربوطه برای شما ارسال شود سپس برای اطلاعات بیشتر با مسوول آموزش تماس بگیرید
pixel