تجربه شرکت کنندگان از شرکت در دوره جامع آموزش سخنرانی، فن بیان و مهارت های زندگی

141
تجربه عالی سرکارخانم حسنیه کهوری نژاددانشجوی رشته شیمی ازشرکت دربیست وهفتمین دوره جامع آموزش سخنرانی،فن بیان ومهارت های زندگی بندرعباس به همراه مراسم پایانی بیست وهفتمین دوره همراه بامسابقه سخنرانی وانتخاب نفرات برتر۱۹خرداد بیست ونهمین دوره جامع آموزش سخنرانی،فن بیان و مهارت های زندگی بندرعباس آخرین مهلت ثبت نام پنج شنبه۱۳تیر ماه ۹۸ شروع دوره جدیدسه شنبه۱۸تیر مدرس:استادعلی پیشدار مشاوره رایگان مکان:بندرعباس_مجتمع گفتگوی تمدن ها_سالن غدیرمجموعه آموزشی گنج نهان ایرانیان تلفن9379031597 07633734626
علی پیشدار 66 دنبال کننده
pixel