آموزش تحلیل سازه ۲- قسمت پنجم

333

امروز برای شما آموزش تحلیل سازه 2 را قرار داده ایم، در این قسمتحل معادلات شیب-افت به روش حذفی گاوس را خواهیم داشت. بعد از بازخورد بی نظیر از 25 ساعت آموزش تحلیل سازه 1 که توسط مدرس با تجربه آی سیویل مهندس جهاندیده تدریس شد، درخواست برای ضبط آموزش تحلیل سازه شد. اکنون این پکیج در دسترس شماست، برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید. http://icivil.ir/tahlil

آی سیویل
آی سیویل 259 دنبال کننده