خادمین ماه 5 | تمرین عاشقی و دلدادگی

5,307
مریم شمسایی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران، گفتگو درباره ی عاشق بودن قبل از خادم بودن و فدا کردن زیارت برای خادمی کردن
ایسکانیوز 2 هزار دنبال کننده
pixel