فراخوان کنگره ملی شعر اربعین در دو بخش شعر و نوحه

561
جایزه آثار برگزیده هرکدام ۵۰ میلیون و آثار تقدیری هرکدام ۲۰ میلیون ریال مهلت ارسال آثار تا دهم شهریور ۹۸ اطلاعات بیشتر در لینک زیر: fna.ir/a72
roshangari@ 3 هزار دنبال کننده
pixel