آموزش فن بیان و سخنرانی جلسه پنجم (چاشنی های سخنرانی و صحبت کردن)

183
در این ویدئو یاد میگیریم چطور جذاب تر صحبت کنیم و توجه مخاطب رو به خودمون جلب کنیم
pixel