شهر ری هویت مشخص و استقلال سیاسی ندارد

62

علیجانی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: یکی از ضعف های ری آن است که هویت مشخص و استقلال سیاسی ندارد و حداقل می بایست شورای شهر داشته باشد و اگر این مهم صورت پذیرد بسیاری از درآمدهای این شهر با ظرفیت در خود آن هزینه می گردد.

تهران نیوز
تهران نیوز 75 دنبال کننده