تحلیل تکنیکال شبندر

528

تحلیل تصويري تكنيكال. بورس و بازار سرمایه. شبندر کف کانال میان مدت تحليلگر : هاشم ذوالفقاری . کارگزاری فارابی. تاريخ : 98/09/12

pixel