مستند «ناگفته های تاریخ آمریکا» (۲)

805

در این مجموعه مستند به بررسی نقاط مبهم تاریخ آمریکا و حضور این کشور در جنگ های جهانی پرداخته می شود. *** منبع: doctv.ir

pixel