مسابقات طناب و ارتفاع شرکت پتزل 2020 (روپ تریپ پتزل) Petzl RopeTrip۲۰۲۰

74
پنجمین دوره مسابقات مهارت های کار در ارتفاع پتزل با عنوان Petzl RopeTrip۲۰۲۰ در فروردین سال ۱۳۹۹ شمسی (Apri 13-17 ) در کشور سنگاپور برگزار می شود. نحوه و قالب کلی مسابقات در سال ۲۰۲۰ تغییر نخواهد کرد.
pixel