daily routine

46

این درس درباره زمان حال ساده است. مثال های متعدد در این زمینه اشاره می شود. به همراه مثال ها عکس هایی به صورت فلش کارت برای درک بهتر آنها نشان داده می شوند. آهنگ زیبایی در پس زمینه آن قرار گرفته است. جملات به صورت کلمات به هم ریخته به همراه عکس آن ها ارایه می شوند و شما باید کلمات به هم ریخته را مرتب نمایید تا جملات صحیح بسازید. و به همراه آن از آهنگ پس زمینه (آهنگ باربی گرل) لذت ببرید.www.totalin.in

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده