تبدیل نقاشی به انیمیشن

43

ما برای اولین بار مبتکر طرح تبدیل نقاشی بچه ها به انیمیشن هستیم که با هدف تشویق بچه ها به نقاشی حدود دو سال پیش انجام شده. شما هم میتونید تنها با ارسال یک عکس از نقاشی این هدیه با ارزش رو به بچه های خودتون بدین. نقاشی باران عزیز.

pixel