شهری برای پیاده ها

465

سهم شما به عنوان یک شهروند پیاده در تهران چقدر است؟ در حقیقت این یکی از حقوق شهروندی شماست که به گفته کارشناسان شهری در چند دهه اخیر نادیده گرفته شده است؛ حق داشتن میدان‌گاه عمومی در شهرتان.

ایرنا
ایرنا 1.2 هزار دنبال کننده