موشن گرافیک نیم قرن فعالیت سازمان نوسازی (مجید فتاحی)

114

موشن گرافیک 50سال فعالیت و خدمات سازمان نوسازی در شهر تهران تهیه کننده و کارگردان:مجید فتاحی#بافت _فرسوده#سازمان _نوسازی#پنجاهمین سال #تاسیس#اهداف نو#چشم انداز#شهرداری#مشکلات شهری#بزرگراه نواب#نوسازی مسکن#محله عودلاجان#

مجید فتاحی 26 دنبال کننده
pixel