ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

حل تمرین سیگنال - سوالات پایان ترم دکتر احمدوند

221
حل گام به گام سوال 2 بخش (ب) امتحان پایان ترم، اردیبهشت 94، استاد دکتر احمدوند، درس تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها (اپنهایم) توسط آقای مهندس آقامیری. صورت سوال: «یک سیستم LTE با پاسخ ضربه (h (t به یک سیستم علی LTE با پاسخ ضربه [h2 [n به صورت موازی متصل شده اند. پاسخ ضربه [h2 [n را بیابید» بخش 2
فری پیپر 6 دنبال کننده
pixel