موقعیت جغرافیایی در هوشمند سازی شهرها تاثیر گذار است

10
محمد سعید، رئیس سازمان شهرهای منطقه غرب آسیا و خاورمیانه در نشست تخصصی « شهرهای تاب‌آور و زیست‌پذیر برای همه» گفت: هدف از توسعه پایدار سازمان ملل، ایجاد شهرهای هوشمند است و موقعیت جغرافیایی در هوشمندسازی شهرها تاثیرگذار است.
ایرنا 4 هزار دنبال کننده
pixel