همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی

213
همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی با موضوع: مسئولیت اجتماعی و مدیریت پسماند (مطالعه موردی:طرح های در دست اجرای سازمان مدیریت پسماند اصفهان) جناب آقای دکتر دهنوی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
pixel