اذان استاد ابوالعینین شعیشع به سبک شیعیان

657

قطعه ای از اذان تصویری زیبای استاد مرحوم ابوالعینین شعیشع در ایران / کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra

اکبر القراء
اکبر القراء 385 دنبال کننده