تا امروز تصمیم قطعی درباره سهمیه بندی بنزین گرفته نشده است

139
شبکه خبر - 13 آبان 98- 16:00| ربیعی سخنگوی دولت گفت: ما سعی کردیم که در سناریوهای مختلف این کار نیز جامعه شناسان، اقتصاد دانان و کارشناسان را بگیریم و از بهره ببریم. چند سناریو برای این موضوع مطرح شده که هنوز هیچ کدام انتخاب نشده است.
پایشگری 1.9 هزار دنبال کننده
pixel