طنز عروسکی آددای با لهجه همدانی_این قسمت آددای و جنگ سایبری

21,820

آددای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است، موضوع این قسمت آددای و جنگ سایبری