تو که دنبال مدیریت زمان هستی، زمانی برای عاشق شدن داری؟

236

خیلی از دوستانی که برای مدیریت زمان به من مراجعه می کنند و پس از گفتگوها و دردودل ها می بینم که یک جای کارش لنگ می زند مگر می شود دنبال مدیریت زمان باشی و نخواهی که طعم عشق و یاری را مزه کنی؟ زندگی مگر جز این هاست؟ من سجاد سلیمانی هستم مربی و مدرس مدیریت زمان. دیدن این ویدیو و آموزش های بیشتر برای زندگی بهتر در سایت من https://sajadsoleimani.com/zamaneasheghi