دختری در سیاره ای دور افتاده

118

دختری به نام سی و پدرش به سیاره‌ای دورافتاده سفر کرده و به دنبال جواهراتی ارزشمند هستند. اما آنها غریبه‌های دیگری را در جنگل‌های سمی این سیاره می‌یابند و ماموریت آنها به سرعت به نبردی بسیار سخت تبدیل می‌شود که باید از آن جان سالم به در ببرند. تین فیلم جذاب را در سایت سینمامارکت دانلود و تماشا کنید : https://www.cinemamarket.ir