انواع مدل های سرمایه گذاری جمعی (Crowdfunding)

553
Pay98
Pay98 53 دنبال‌ کننده

سرمایه گذاری جمعی کمک به تأمین مالی اجرای یک پروژه یا سرمایه گذاری با دریافت تعداد زیادی پول با مقادیر اندک از مشارکت کنندگان زیاد است. این مدل کسب و کار معمولاً از طریق اینترنت انجام می شود. در این ویدئو به تعریف انواع مدل های سرمایه گذاری جمعی پرداخته شده است.

Pay98
Pay98 53 دنبال کننده