برنامه تلویزیونی مدیرمسئول با حضور دکتر طهرانچی قسمت اول

411
پخش برنامه تلویزیونی مدیرمسئول با حضور دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از شبکه ۵ سیما روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی
pixel