نحوه تنظیم dns سرور در ویندوز سرور و مفاهیم dns در شبکه

56
در این جلسه نحوه تنظیم dns سرور در ویندوز سرور و مفاهیم dns درشبکه پرداخته می شود.
pixel