مستند سیاسی | سازمان شوالیه های مالت

389
هوالبصیر. منبع : موعود https://mouood.org اگر بشنوید کشوری بدون سرزمین و بدون حضور بر نقشه جغرافیایی جهان اما صاحب صدها سفارتخانه ، نیروی نظامی و عضویت در سازمان‌های جهانی وجود دارد چه عکس العملی از خود نشان می‌دهید؟ این کشور بی سرزمین و نقشه در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی سفارتخانه دارد . به اشخاص مورد نظرش پناهندگی می‌دهد و افراد صاحب نامی چون ملکه انگلیس، ملک عبدالله، تونی‌بلر و جورج بوش و اوباما و ترامپ در آن عضویت دارند...

u_8986395

2 ماه پیش
عالی
pixel