پنج نکته درباره اشکانیان

2,149

اشکانیان نادیده گرفته می شوند هم بدلیل کینه توزی ساسانیان و هم بدلیل ناسیونالیستهای سلطنت طلب امروزی. اما بیایید درباره میراث سیاسی و علمی درخشان آن ها بیش تر بدانیم

روزآروز 480 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel