نحوه استفاده از نرم افزار انتخاب رشته دکتری هیوا

220
داوطلبانی که در انتخاب رشته دکتری دانشگاه های سراسری شرکت کرده اند می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته دکتری سراسری شانس دعوت به مصاحبه شدن خود را در دوره های مختلف روزانه ، نوبت دوم ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مشاهده نمایند .
هیوا 83 دنبال کننده
pixel