نماهنگی زیبا تقدیم به شهدای مدافع حرم

186

"اگر حرمت حرم شکسته شود..."