گوگل هوم Google Home / دستگاه هوشمند صوتی

1,032

گوگل هوم دستگاه هوشمند گوگل است که با فرامین صوتی کار می کند و قابلیت های متعددی از جمله پخش موسیقی ، پاسخ به پرسشها ، پخش فیلم روی تلویزیون و خاموش یا روشن کردن چراغ ها را دارد.