ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو ایران

648
مدرسه اکسیژن 5 دنبال‌ کننده
648 بازدید
اشتراک گذاری
این نمایشگاه در روزهای 9 تا 12 اسفند ماه سال 1394 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. صنعت خودروی ایران به دلیل تحولات گسترده در مناسبات اقتصادی و صنعتی بین المللی، شرایط کاملاً ویژه ای دارد. از یک سو خواست گسترده مشتریان برای تغییر در خودروهای تولید داخل و از سوی دیگر تمایل باور نکردنی شـرکت هـای بین المـللی بـرای حضـور در بـازار خـودرو ایـران، بر اهمیت این رویداد افزوده است
pixel