دلایل خونریزی مختصر پس از عمل بینی در برخی افراد

1,247

خونریزی های مختصر و یا خون آبه هایی که بعضا پس از عمل بینی خارج می شوند طبیعی است و توصیه می شود بینی را به صورت مرتب با سرم شستو، شستشو بدهند... دکتر برومند جراح بینی و زیبایی توضیح می دهد.