نصب کنتورهای هوشمند در مجتمع های تجاری بزرگ

20

شبکه خبر- 22 مرداد 98- 15:00| هادی مدقق مدیرکل مدیریت امور مشترکین توانیر گفت: نصب کنتور های هوشمند مجتمع های تجاری بزرگ برای ارائه برق با ولتاژ مناسب در دستور کار قرار گرفت

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده