آواتار - افسانه کورا: قسمت پنجم

2,588
شهروز
شهروز 18.6 هزاردنبال‌ کننده

این سری از مجموعه آواتار: افسانه کورا شامل فصل های اول، دوم و سوم کتاب دوم اوهام، با عنوانهای " موجود یاغی"، " شفق قطبی" و " جنگ داخلی بخش اول" است.

شهروز
شهروز 18.6 هزار دنبال کننده