فراخوان جایزه بین المللی خوشنویسی یاس یاسین

176

به خواست خداوند متعال و با امید به عنایات معصومین‰، در جهت تعظیم شعائر و ترویج معارف مرتبط با مادر هستی، امّ الائمة المعصومین‰ و بضعة الرّسول ، صدّیقه طاهره، حضرت فاطمه زهراƒ و در جوار مضجع و حرم ملکوتی فرزند مطهّرش، بضعة الرّسول، هشتمین پیشوا و امام معصوم، شمس الشموس و انیس النفوس، صدّیق شهید حضرت علی بن موسی الرّضا علیه آلاف التحیة والثناء مؤسسه فرهنگی هنری میراث یاس یاسین نخستین جایزة بین المللی خوشنویسی یاس یاسین را برگزار مینماید.